Decanaat havo 5 / vwo 6

 

Havo 5/vwo 6: op weg naar studiekeuze of tussenjaar

De examenleerlingen hebben dit jaar op meerdere fronten een spannend jaar, het examen, PWS, maar ook de vraag "wat ga ik doen na mijn havo of vwo schoolloopbaan"?

Voor 1 januari 2018 moet uw zoon /dochter aangemeld zijn voor een vervolgstudie met selectie. Het overzicht met selectiestudies is nu nog niet bekend, maar zodra deze bekend is zal ik deze aan de leerlingen doorsturen en op www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net  zetten.

Uw zoon/dochter mag zich opgeven voor 2 selectiestudies. Iedere studie heeft eigen toelatingscriteria, deze zijn te vinden op de website van de betreffende school. Het is belangrijk om hier vroeg op voor te bereiden.

Heeft uw zoon/dochter geen interesse in een studie met selectie, maar heeft hij/zij een reguliere studie op het oog, dan kan hij/zij zich aanmelden voor 1 mei 2018.

Omdat de eerste aanmeldprocedures al snel gaan beginnen, vanwege de studies met selectie is, het wel van groot belang dat uw zoon/dochter actie onderneemt t.a.v. zijn/haar keuzeproces. Dus plan meeloopdagen, plan een gesprek met de decaan als je het niet weet of vastloopt, etc.

Alle informatie over selectiestudies en voorlichtingsmomenten wordt door mij gecommuniceerd met de leerlingen via website www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net. De leerlingen hebben in deze digitale methode hun persoonlijke email adres, dus niet de email van office 365.

De havo 5 en vwo 6 leerlingen zijn dit jaar verplicht om voor het handelingsdeel LOB 3 activiteiten te doen plus het aangeven van de daadwerkelijke studiekeuze op de website dedecaannet voor de uitreiking van de SE lijst.

Heeft u vragen of onduidelijkheden t.a.v. het keuzeproces van uw zoon/dochter, dan kunt u contact opnemen via de mail f.kerkhof@paxchristicollege.nl, of u kunt mij bellen.