Vwo 5: handelingsdeel LOB portpolio

 

Vwo 5 leerlingen hebben geen mentor uur, zij gaan door op de oude weg, dat betekent dit schooljaar 3 activiteiten ondernemen voor LOB. Dat kan zijn een open dag bezoeken (of meerdere), een interview van een beroepsbeoefenaar, bezoeken van de oud leerlingen avond in mei, bezoeken van de opleiding avond in Nijmegen op 2 februari of de beroepen avond in Nijmegen in december. Informatie volgt nog door de decaan.

Open dagen zijn te vinden op onze website dedecaannet,  bij het kopje keuzekalender. Of u kunt zoeken op www.studiekeuze123.nl . Alle communicatie van mij naar de leerlingen, verloopt via de website www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net . Op deze website maken we gebruik van een persoonlijke email van uw zoon of dochter. Dus niet de mail van school office 365.