Profielwerkstukpresentatiedag
8 februari aanstaande

 

Woensdag 28 februari a.s. is het weer zover! Op de tweede verdieping van de locatie Pax havo/vwo presenteren dan de examenkandidaten hun profielwerkstuk. Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken.

Iedere eindexamenkandidaat havo/vwo maakt een profielwerkstuk. Dit werkstuk is een onderdeel van het eindexamenprogramma. Het profielwerkstuk wordt gezien als een 'meesterproef' waaruit blijkt dat leerlingen de kennis en vaardigheden van de vakken in voldoende mate kunnen toepassen. Voor het profielwerkstuk moeten leerlingen in tweetallen een onderwerp kiezen, onderzoek doen en dat verwerken in een werkstuk.

Het werkstuk en het onderzoek worden gepresenteerd op de profielwerkstuk-presentatiedag, woensdag 28 februari van 8.15 – 16.00 uur. Dat is hét moment voor de leerlingen om te laten zien wat ze gedaan hebben. Bovendien worden ze getoetst op hun presentatievaardigheden.

De beste profielwerkstukken worden genomineerd voor de Pax-profielwerkstukprijzen. Soms komen deelnemers zelf in aanmerking  voor prijzen op universiteiten en andere instellingen elders in het land. Dan behoor je echt tot de ‘crème de la crème’!

Op 28 februari zijn de voorexamenleerlingen en de begeleiders aanwezig als publiek. Ook ouders/verzorgers zijn voor deze dag uitgenodigd en natuurlijk zijn andere familieleden, vrienden en kennissen van harte welkom. Ook andere collega’s zijn natuurlijk van harte welkom. Kom gerust een kijkje nemen! Kijk voor het rooster op de site van het Pax Christi College: www.paxchristicollege.nl of op de profielwerkstuksite op itslearning.