Van de rector

 

 

Welkom!

Deze week is het de tweede keer dat u als ouder een officieel schrijven van ons ontvangt. Dinsdag ontving u al een brief over de definitieve aanbesteding en bouw van onze praktijklokalen in Beneden-Leeuwen als onderdeel van het IKC. Volgende maand gaat de eerste paal de grond in en over ongeveer een jaar kan de nieuwbouw in gebruik worden genomen. Er ging een lang proces aan vooraf. Het was echt een kwestie van lange adem. Het voordeel van die jaren is, dat we in die periode met de scholen, besturen en de gemeente West Maas en Waal samen lastige hobbels hebben genomen. Daardoor hebben we elkaar goed leren kennen en is de onderlinge band verstevigd en daar moet je het uiteindelijk toch van hebben in een tijd van krimp: Pax verbindt …

Ook de ouders en leerlingen zien het kennelijk wel zitten in Beneden-Leeuwen, want we mochten van de beide bassischolen De Leeuwenkuil en De Wijzer meer brugklassers noteren: 59. Dat waren er vorig jaar 42 en dat in een tijd van krimp! Die krimp verloopt op de drie locaties verschillend. In Beneden-Leeuwen is de grootste al krimp achter de rug. De afgelopen 5-6 jaren zakten we daar van in totaal zo’n 350 leerlingen naar 255 leerlingen dit schooljaar. De komende jaren blijft dat ruim boven de 200 leerlingen. In Druten zakt het aantal leerlingen nog wel, maar minder dan een aantal jaren geleden was berekend. Daarbij zakt het aantal leerlingen havo/vwo weer minder hard dan op het vmbo.

We zijn erg blij dat we vorig week 350 inschrijvingen hadden voor de nieuwe brugklas. Dat is vrijwel gelijk aan de prognoses en daar komt de komende weken nog wel iets bij is onze ervaring. Dank voor het vertrouwen!