Visitatierapport Pax junior

 

Op woensdag 22 en donderdag 23 november waren drie vervolggesprekken gepland over het visitatierapport Pax junior, met personeel, leerlingen en ouders. De opzet en het programma van de drie bijeenkomsten was gelijk. Helaas hadden zich geen leerlingen of ouders aangemeld. De leerlingen die aan de visitatie deelnamen zitten inmiddels in leerjaar 3 in Druten.

De bijeenkomst met personeel was zondermeer geslaagd. De sfeer was open. Collega’s waren erg betrokken en gesprekken verliepen geanimeerd. Er waren in totaal 19 deelnemers, waaronder de beide afdelingsleiders Rob van de Wiel en Jacob Gommers, drie directieleden en onze bestuurder Han Elbers die benieuwd was naar het vervolggesprek. Het geheel duurde ruim een uur.

Programma

  1. Doel vervolggesprekken: 'en nu concreet'
  2. Vragen naar aanleiding van het visitatierapport?
  3. Gesprekken in groepjes van 2-6 personen aan de hand van 8 stellingen uit het rapport
  4. Rapportage per groepje - samenvatting van het gesprek
  5. Afspraken over het vervolg - afsluiting

Het verslag van de middag, met dank aan afdelingsleider Rob van de Wiel, kunt u openen d.m.v. onderstaande link

VERSLAG VERVOLGGESPREKKEN