Van de rector

 

 

Pax verbindt ...


Dit schooljaar zijn we op de locatie vmbo gericht aan de slag gegaan met Positive Behavior Support. Nu we leerlingen ook belonen voor goed gedrag en dat wekelijks zichtbaar is via de beeldschermen, geeft dat een andere dynamiek in school. De school is daarmee nog niet bij toverslag in een plek geworden waar iedereen zich op elk moment weet te gedragen. Als je met leerlingen spreekt of een leerling aanspreekt die zich niet gedraagt, merk je dat iedereen drommels goed weet welk gedrag wel en niet door de beugel kan. Toen daar in december in de gesprekken met de teams naar gevraagd werd, heb ik ook gezegd blij te zijn met het traject. Zonder PBS schieten we te snel in de ‘sergeant-modus’ en gaan we ‘blaffen en bestraffen.’

In de MR is mij in oktober gevraagd of er beleid is ten aanzien van minderheden, met name seksuele diversiteit. Dat is er eigenlijk niet. Je respectvol gedragen en niet discrimineren, is onderdeel van het algehele beleid rondom sociale veiligheid op school. Toen we daarover doorspraken vertelde ik dat ik me daar in mijn eerst jaren op Pax bewust op heb georiënteerd in Nijmegen in de bijeenkomst ‘SchoolsOUT’ van de GGD en de Nijmeegse scholen. Nijmegen loopt ten aanzien van dit beleid duidelijk voorop in Nederland. We hebben daar toen over gesproken in de directie. Deze aanpak, waar zaken zo expliciet en nadrukkelijk naar voren worden gebracht, leek ons toch minder te passen bij onze school en de streek. Het zou zelfs averechts kunnen werken. 

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is het tijd om hiervoor beleid te ontwikkelen. Dat heb ik de MR dan ook toegezegd. Later realiseerde ik me, dat het schrijven van een beleidsstuk niet de manier is om de goede omgang en veiligheid op school met elkaar te realiseren. Als je het met elkaar eens wilt worden over wat wel of niet zou moeten, ligt een gezamenlijk gesprek veel meer voor de hand. Dat wordt dan ook de weg. Uiteindelijk zal dat ertoe leiden dat we dat dan even netjes opschrijven en daarmee het beleid formuleren.

Pax verbindt … Deze maand ga ik leerlingen, personeel en ouders uitnodigen om deel te nemen aan een aantal gespreksrondes met als doel gezamenlijk te komen tot beleid ten aanzien van minderheden en seksuele diversiteit. Ik wil graag horen wat iedereens ervaringen zijn. Wat zijn voorbeelden van hoe het altijd zou moeten gaan? Wat zou er echt anders moeten? Hoe bereiken we dat met elkaar? Daarbij zijn respect, acceptatie, veiligheid en het terugdringen van discriminatie sleutelbegrippen. Wat mij betreft blijft het onderdeel van het algemene beleid ten aanzien van het schoolklimaat en sociale veiligheid op school. Maar alleen al het feit dat het woord ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord is onder de leerlingen, is alle reden om met elkaar in gesprek te gaan over wat je wel of niet zou moeten zeggen tegen elkaar, welke grappen wel en welke echt niet leuk zijn en hoe we gevoelige zaken bespreekbaar maken.

Ik heb me voorgenomen jaarlijks op deze manier met leerlingen, ouders en personeel in gesprek te gaan, elk jaar over een nieuw onderwerp. Binnenkort vinden ouders, leerlingen en personeel de uitnodiging in de mail. Als u ten aanzien van deze bijdrage al opmerkingen of suggesties hebt, voelt u zich dan vrij om mij daarover aan te spreken. Dat kan telefonisch of via de mail: secretariaat@paxchristicollege.nl