Profielwerkstuk vmbo: "een stukje examen in de pocket"

 

Volgende week zullen tijdens de activiteitenweek de presentaties van het profielwerkstuk (PWS) worden gehouden. De leerlingen van vmbo T4 hebben de afgelopen maanden in groepjes onderzoek gedaan naar een onderwerp dat binnen hun sector valt. Daarnaast hebben ze ook een bedrijf of instelling bezocht. De presentaties zullen voor hun klasgenoten, begeleider en tweede begeleider gehouden worden.

Het doel van het PWS is te laten zien dat de leerlingen de opgedane vaardigheden van de eerdere leerjaren kunnen toepassen in een onderzoek. Zo moeten ze leren samenwerken, organiseren, presenteren, plannen, nakomen van afspraken, onderhouden van het contact met hun begeleider.

Het PWS bestaat uit twee onderdelen: een schriftelijk deel waarbij het groepje een hoofdvraag formuleert en probeert deze te beantwoorden aan de hand van een aantal deelvragen. Het tweede deel van het PWS is het presenteren van de bevindingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Het PWS is daarbij een leermoment. Niet alle groepjes zal het makkelijk zijn afgegaan. Sommige groepjes zullen problemen ondervonden hebben in het samenwerken, andere groepjes met het tijdig plannen om het werkstuk op tijd af te krijgen. Hopelijk leidt dit alles er toe dat ze in de toekomst niet meer in dezelfde valkuilen vallen.
Het PWS is een verplicht examenonderdeel en zal met een voldoende of goed moeten worden afgerond.
Al met al een spannende week voor de boeg.

Pim Siebers, coördinator PWS