E-MOVO-onderzoek en brugklasenquête
 

Vorig jaar is door de GGD het grote 4-jaarlijkse onderzoek gedaan onder leerlingen van klas 2 en 3. Rond de zomer is dat gepresenteerd aan de schoolleiding en vorige maand aan enkele beleidsmedewerkers en de wethouders van de gemeente West Maas en Waal en Druten. Als bijlage (KLIK HIER) vindt u de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. In maart bespreken we deze met de medezeggenschapsraad om samen met leerlingen, ouders en personeel te bespreken wat van school verwacht mag worden ten aanzien van de gezondheid van onze leerlingen.
 
In december zijn de brugklasenquêtes afgenomen. Deze worden volgende week besproken in de directie waarna de uitkomsten via de bulletins van maart worden gepresenteerd aan leerlingen, personeel en ouders. We zullen kijken of we dat voor de leerlingen in de vorm van een filmpje kunnen doen op social media.