Zomerschool


Dit jaar doen we voor de 2e keer mee met de zomerschool. Deelname aan de zomerschool wordt bepaald door de docentenvergadering aan de hand van strikte criteria. Dit doen we in leerjaar 3 vmbo, kader en theorie, havo 4 en vwo 5. Met twee weken intensieve begeleiding werken de leerlingen aan 1 of 2 vakken, maken de eindtoets en dan wordt er bepaald of de leerling alsnog over kan naar het examenjaar. De zomerschool heeft een concreet resultaat: overgang naar het volgende leerjaar. Als voor de beide vakken het minimale cijfer is behaald, is de leerlingen alsnog over. Dat is een zeer bevredigend en ingrijpend resultaat.
 
Vorig jaar heeft één leerling vmbo-t deelgenomen en de zomerschool succesvol afgesloten. Tot nog toe houdt hij dat goed vol. Op basis van deze ervaring is vorige maand besloten dat deze zomer alle pre-examenklassen meedoen. 

De vergelijking en de ervaringen van vorig jaar hebben ons doen besluiten tot deelname aan de zomerschool. Leerlingen die in aanmerking komen, zitten van maandag 17 t/m vrijdag 28 juli in de schoolbanken bij Havo Notre Dame in Ubbergen. Bij de overgangsvergaderingen wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen en welke vakken zij kunnen herkansen inclusief het minimale cijfer dat dient te worden behaald. De toetsen zijn dusdanig dat de leerlingen 1,5 week flink aan het werk kunnen om leerstof in te halen of bij te spijkeren. 
 
Uit het laatste VO-raad bulletin:
 
In 2016 is 87% van de leerlingen die deelnam aan een zomerschool alsnog bevorderd naar het volgende schooljaar. In 2016 werden in totaal 96 lentescholen en 133 zomerscholen georganiseerd voor meer dan 11.000 leerlingen. Hierbij waren 488 scholen (vestigingen) betrokken. In totaal hebben 63 lente- en zomerscholen bij TIER UM informatie aangeleverd over de deelnemende leerlingen en hun klas/jaar/niveau-genoten (controlegroep).
Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat 76% van de deelnemende leerlingen aan een lenteschool en 87% van de deelnemende leerlingen aan een zomerschool in 2016 alsnog bevorderd is naar het volgende schooljaar. De zomerschool heeft een direct verlagend effect op het zittenblijven van de deelnemende leerlingen. Voor de lenteschool kon een direct verband niet worden aangetoond.
 
Ondanks de positieve resultaten van de lente- en zomerscholen constateren de onderzoekers een stijging van het landelijk aantal zittenblijvers. De VO-raad onderzoekt samen met CNV Onderwijs en OCW de oorzaken voor deze stijging en hoe dit zich verhoudt tot het succes van de lente- en zomerscholen.