En nu echt!

  

Donderdag 23 maart was het zover: de gemeenteraad van West Maas en Waal velde het definitieve oordeel over het IKC Beneden-Leeuwen. De eerst spreker gaf de opmaat voor louter loftuitingen van verschillende fracties aan gemeente, SPOM en Pax voor de uitstekende samenwerking op weg naar dit concept en het prachtige resultaat, ondanks de forse investering van € 5,6 miljoen die daarvoor moet worden gedaan. Er werd nog een amendement aangenomen waarbij de lasten voor de burger iets werden verlicht: via een aangepaste financiële constructie wordt de OZB niet 0,6% maar 0,4% verhoogd.

 

Het was al voor half 9 een feit. Enige tijd later trok bestuurder SPOM Lia van Meegen de champagne open, want wat hebben we er lang en hard aan gewerkt. OBS De Wijzer deed er de volgende dag nog een schepje bovenop met een hele grote doos Merci die aan het einde van de dag via de post werd afgeleverd.

 

De verbouwing van het vmbo-hart in de C-vleugel aan de Meester van Coothstraat is vrijwel helemaal afgerond. Daarbij zijn ook de grijze wanden mooi wit geschilderd en zijn de oude deuren met patrijspoortjes vervangen door nieuwe. Daarbij mooie afbeeldingen op de muren. U moet beslist eens komen kijken!

 

Over twee weken is het vervroegde examengala. Na twee jaar fikse regenbuien was het vorig jaar bijna tropisch warm. We hopen dat de weersomstandigheden goed zijn, vrijdag 21 april. De stoet vertrekt om half vijf vanaf de Heersweg.

 

Donderdag 20 april is de verhuizing van vmbo-basis en vmbo-kader leerjaar 1-2 naar de hoofdvestiging en begint al snel de verbouwing van Pax havo/vwo aan de Klepperheide. Dat zal ook nog de nodige voeten in de aarde hebben de laatste 10-12 weken voor de zomervakantie.

 

Tot nu toe verloopt alles volgens plan. Als het anders is, brengen we u daar tijdig van op de hoogte.