Thema-avond
"wat kan verslaving met je doen?"

 

Jaarlijks organiseert de WMO adviesraad gemeente West Maas en Waal een thema-avond, waarin een maatschappelijk onderwerp wordt belicht.
Zo wordt er 11 oktober 2017 een avond georganiseerd met als thema:


“Wat kan verslaving met je doen?“
 

Tijdens de bijeenkomst van 11 oktober wordt door een professionele inleider uitgelegd hoe familie, naasten en de omgeving de eerste signalen herkent bij jongeren van een verslaving aan alcohol, drugs en gamen. Daarnaast vertellen ervaringsdeskundigen, ex-verslaafden, hun verhaal. Een definitief programma wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.


De doelgroepen voor de avond zijn: ouders van kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en ouders van kinderen in groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, medewerkers uit het onderwijs, trainers van sportverenigingen, huisartsen, GGD en welzijnswerkers. Om de eerste signalen op te vangen staan eerstgenoemden immers in nauw contact met de kinderen. Ook kinderen zijn welkom.
 

De avond wordt samen met Zorgbelang Gelderland georganiseerd. Een organisatie die opkomt voor de belangen van de burgers die te maken hebben met zorg en welzijn, waaronder ook het ondersteunen van burgerinitiatieven en jongerennetwerken.