Aandachtspunten examen-
leerlingen havo 5 en vwo 6

 

Aanmelden studie

Er zijn drie soorten aanmeldingen:

 1. Numerus Fixes studies (NF studies):
  studies waar een beperkt aantal leerlingen naar toe mag.
  V.b. geneeskunde, tandheelkunde, criminologie, verpleegkunde, chemie etc.
 2. Studies met een eigen selectie.
  Hogere hotelschool, kunstacademies, verloskunde
 3. Studies waar je altijd naar toe kunt.
  Social studies, werktuigbouwkunde, rechten, pedagogiek etc.

Ad 1. Bij NF studies werd tot vorig jaar geloot door de DUO. Cijfers waren in die zin belangrijk dat een 8 of hoger direct toegang tot de studie gaf. Had je een lager gemiddelde dan werd je ingedeeld in een klasse en werd er geloot. De uitslag van die loting kwam dan in juli, na het examen.

De loting is er dit jaar voor het eerst af en een leerling mag zich aanmelden voor 2 NF studies!
Uitzondering: niet 2 x geneeskunde, niet 2x tandheelkunde, niet 2x mondzorgkunde, niet 2x fysiotherapie.
Wel geneeskunde, tandheelkunde, of geneeskunde en verpleegkunde.

Alle leerlingen worden nu geselecteerd. Dit geldt voor alle NF studies. Iedere studie heeft eigen selectiemethodes, maar het moet altijd uit twee aspecten bestaan, cognitief en non-cognitief.

Een 8 of hoger gemiddeld bij eindexamen geeft geen automatische toegang tot de studie meer.

Welke studies een Numerus Fixes hebben staat op de website van de DUO. Dit is eind oktober bekend. De lijst van afgelopen jaar kan de leerling als uitgangspunt gebruiken, omdat er over het algemeen maar weinig verandert.

De decaan zal alle leerlingen via de website van de decaan de lijst van de DUO toesturen.

Heeft de leerling interesse in een NF studie dan moet de leerling vóór 15 januari 2017 aangemeld zijn. Dit doet de leerling op Studielink met een digid met SMS functie.

Op 15 april 2017 is de uitslag van de selectie bekend. Vóór het examen dus.

Ad 2. Studies met een eigen selectie, hebben op hun website staan wat zij van de leerling verwachten. Let vooral op wanneer de leerling aangemeld moet zijn.

Ad 3. Aanmelden voor studies waar de leerling zich altijd aan kan melden, moet voor
1 mei gebeuren. In totaal kan een leerling zich voor 3 of 4 studies inschrijven. Bij deze studies krijg je een studiekeuzecheck of matching. Je kunt nooit afgewezen worden bij deze studies, hooguit kun je een tip meekrijgen. Je mag altijd met deze opleiding starten, ook al krijg je een twijfeladvies bij de matching of check.

De check en/of matching is puur bedoeld als wederzijdse kennismaking, zodat je kun checken of je op de juiste plek zit.

Tijdspad

Aanvragen DigiD met sms functie, voor december 2016.

Aanmelden voor 15 januari 2017 bij NF studie, maximaal 2 studies!!!

Uitslag selectie 15 april 2017

Aanmelden voor 1 mei 2017 (andere studies)

 

Het is belangrijk dat de leerling in de eerste helft van het jaar  onderzoekt of hij/zij een NF studie interessant vindt, zo ja meld  dan op tijd aan met  digid met SMS functie bij Studielink.

Onderzoek goed wat er voor de selectie gedaan moet worden. Aan welke eisen moet de leerling voldoen, wat wordt er van de leerling verwacht.

Heb je nog interesse in studies zonder NF, meld je dan ook op tijd aan, maar maak ook nog gebruik van meeloopdagen, proef studeren etc.

 

Aanvragen verlof bij decaan, of formulier bij de downloads in dedecaannet.

Weet je het niet? heb je hulp nodig?  Aarzel niet maak dan een afspraak met decaan.

 

Vragen: mail decaan f.kerkhof@paxchristicollege.nl