Uitwisseling Goch klas 2 vwo
Juniorcollege West Maas en Waal

 

 

Op woensdag 21 juni zijn de leerlingen uit klas WV2A op bezoek geweest bij hun leeftijdsgenoten op de Geamtschule Mittelkreis in Goch. Op donderdag 22 juni waren de leerlingen uit Duitsland bij ons te gast.

Naast het feit dat het voor de leerlingen 2 leuke dagen zijn, wordt er ook veel geleerd. De leerlingen maken d.m.v. kennismakingsspelletjes contact met elkaar en leren elkaar zo beter kennen.

Vooraf aan de uitwisseling hebben de leerlingen elkaar brieven geschreven. Dit mocht in de eigen taal. De ontvanger kon hiermee zijn leesvaardigheid oefenen en vragen voorbereiden voor de dag van de uitwisseling.

Doeltaal is voertaal. Dat wil zeggen dat onze leerlingen op bezoek in Goch zoveel mogelijk Duits spreken, en dat onze Duitse gasten zoveel mogelijk Nederlands spreken wanneer zij bij ons op bezoek zijn.

Daarnaast doen de leerlingen kennis op van land en cultuur. De leerlingen gaan in groepjes de stad/ het dorp in. Zowel in Duitsland als in Nederland. Door middel van opdrachten maken zij kennis met gewoonten en doen wetenswaardigheden op.

Er wordt ook samen gesport. Ook hier zie je dat dit leerlingen met elkaar verbindt.

We kunnen terug kijken op 2 leerzame dagen. Wordt vervolgd!