Let op!

Omdat examens soms in verband met calamiteiten uitgesteld of overgedaan moeten worden, wordt het afgeraden vóór 8 juli 2017 een vakantie te plannen. Afwezigheid vanwege vakantie is geen geldige reden. De school is niet aansprakelijk als een leerling door afwezigheid met een ongeldige reden niet kan deelnemen aan een examen.

 

Mijneindexamen.nl  2017–2018 beschikbaar

 
Mijneindexamen.nl is een mobiele webapp voor alle examenkandidaten vmbo, havo en vwo. Deze site is ontwikkeld voor smartphone en tablet. Daarnaast is de website ook via de computer goed toegankelijk.
 
Op maat
Op mijneindexamen.nl kan de examenkandidaat zijn of haar examenrooster op maat samenstellen, door niveau (vwo/havo/vmbo) en vakkenpakket te selecteren. Bij ieder vak worden de toegestane hulpmiddelen weergegeven en na afname verschijnen de links naar de correctievoorschriften online.
 
Ook biedt mijneindexamen.nl praktische informatie ter voorbereiding op de examens: oefenexamens, syllabi, de slaag-zakregeling, algemene regels en tips. Op mijneindexamen.nl is ook informatie te vinden voor leerlingen die de flexibele digitale examens vmbo bb/kb doen (met uitzondering van hun rooster, dat is aan hun school). De site bevat ook informatie over de rekentoets.

 

Examenreglement

Examenreglement 2017-2018


 

Centrale Commissie van Beroep eindexamens regio Nijmegen

Wanneer een leerling het niet eens is met een beslissing die de directeur op basis van het Examenreglement heeft genomen, dan kan hij in beroep gaan bij de Centrale Commissie van Beroep.

Klik hier voor het reglement van de Centrale Commissie van Beroep.

 

Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA)

PTA HAVO|VWO 2017-2018

 

Presentatie examen havo/atheneum/gymnasium 23-11-2017

Ouders studiekeuzecoach samen 2017-2018

Presentatie PCC info-avond ouder-examenkandidaat 23-11-2017

 

Brieven