Let op!

Omdat examens soms in verband met calamiteiten uitgesteld of overgedaan moeten worden, wordt het afgeraden vóór 6 juli 2019 een vakantie te plannen.

Afwezigheid bij een examen vanwege vakantie is geen geldige reden. De school is niet aansprakelijk als een leerling door afwezigheid met een ongeldige reden niet kan deelnemen aan een examen.

Examenreglement

 

Het examenreglement bevat naast het pta belangrijke informatie over de schoolexamens en de centrale examens. Het belang ervan wordt toegelicht in de begeleidende brief

over het examenreglement 2018 – 2019 en het pta. De brief is via e-mail naar alle ouders van de leerlingen in klas 3 en 4 gestuurd.

 

Programma voor Toetsing en Afsluiting vmbo 2018 -2019

 

CSPE profielvakken

 

Voor de kandidaten voor de beroepsgerichte profielvakken is een algemene instructie beschikbaar waarin een beeld wordt geschetst van wat deze tijdens een cspe kan verwachten.

Animatie: 'Informatievideo over vmbo-profielvak-examens'

 

 

Examenrooster vmbo

 

Klik hier voor het rooster van de centrale examens voor de theoretische leerweg. De examenroosters voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg zijn nog niet bekend.

Ze worden later in het jaar door de school vastgesteld. De examens voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg op vrijwel alle scholen, waaronder ook het Pax Christi College,  

zijn digitale examens waarvoor geen landelijk rooster bestaat. Het landelijke examenrooster voor deze leerwegen heeft alleen betrekking op schriftelijke examens die nog maar op een enkele school worden afgenomen.