Overgangsnormen onderbouw en bovenbouw vmbo 2017-2018

 

De overgangsregeling onderbouw en bovenbouw vmbo

Protocol overstap van 4 vmbo-tl naar 4 havo

 

 

VMBO leerjaar 3 Theorie - Opstroom T3 naar H4 

Opstromen van leerjaar 3 Theorie naar leerjaar 4 Havo. 

 

Leerlingen stromen in principe zo vroeg mogelijk op. In leerjaar 1 Theorie of aan het eind van leerjaar 2 Theorie. 

Een leerling die in leerjaar 3 Theorie zich zeer goed ontwikkelt en "gegroeid" is kan ook opstromen aan het eind van leerjaar 3. 

 

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 

 

  • De leerling moet over de gehele lijn goede resultaten halen.
  • Een indicatie voor gemiddelde: 7,7
  • De kernvakken (Ne, En en wi) voldoende/maximaal één 5
  • Cito 2 en Cito 3 geven H-niveau aan.
  • Geen grote gedragsproblematiek
  • De leerling moet gemotiveerd zijn om zelfstandig een extra inspanning te leveren. 
  • De ambitie van de leerling is belangrijk, naast een goed inzichtelijk vermogen. 

 

Heeft u vragen over de procedure en het tijdpad omdat u denkt dat uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt, neemt u dan contact op met de betreffende mentor of met Suze Tomlow, afdelingsleider.