Onderwijsmogelijkheden

 

Het Pax Christi College heeft alle soorten onderwijs: gymnasium, atheneum, havo en vmbo. 

In welke klas?
 
Binnen het Pax Christi College hebben we vijf verschillende brugklassen, vmbo basis, vmbo kader, vmbo theorie, havo en vwo klassen.

Bij toelating en plaatsing in een bepaalde brugklas is het advies van de basisschool bepalend. De scores van het leerlingvolgsysteem worden hierin altijd meegenomen.

  
In alle leerwegen van het vmbo bieden we ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) aan. LWOO is bedoeld voor leerlingen die in staat zijn om een diploma in een van de vier leerwegen te behalen, maar die vanwege leerproblemen meer ondersteuning nodig hebben. Plaatsing kan uitsluitend na een beschikking van de Regionale Verwijzing Commissie (RVC).

In deze brochure vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.