Het bekijken van het rooster

Nadat u de app heeft gekoppeld, kunt u het rooster bekijken via de app. Hiervoor dient u eerst de app te openen. Bij het openen van de app wordt direct het rooster getoond van de huidige week.

Indien er wijzigingen zijn in uw rooster, dan zijn deze visueel zichtbaar gemaakt: 

  • Als een les komt te vervallen, dan is deze rood.
  • Is er een activiteit gepland, dan is deze groen.
  • Als een les verplaatst wordt, staat er op de oorspronkelijke positie een kader met een stippellijn. 
  • Is er iets gewijzigd aan de les, dan is dit gemarkeerd met een !. Dit kan bv een invaldocent zijn of een ander lokaal.
  • Indien er lessen zijn toegevoegd aan het rooster, welke niet in het basisrooster staan, dan kunt u deze herkennen aan de + in de cel. 

Indien u meer informatie over een dag wilt, dan kunt u in plaats van de week weergave ook kiezen voor een weergave per dag. Dit doet u door op de desbetreffende dag te klikken. Er verschijnt dan een rooster waarin alleen de geselecteerde dag te bekijken is:

Wilt u meer informatie over een les dan kunt u op een les klikken. Er opent dan een scherm met alle details over de les. In het voorbeeld is te zien dat een les wordt opgevangen door een andere docent:

Toetsen zijn ook zichtbaar in de app. Deze zijn geel:

Indien u meer informatie over de toets wilt, dan kunt u op de toets klikken. Er verschijnt dan een scherm met meer informatie:

Bij de weekweergave kunt u naar de vorige of volgende week navigeren door te klikken op de rode pijltjes op het beeldscherm. Tevens kunt u ook gebruik maken van de zoekfunctie. Er wordt een menu geopend waarbij u de juiste week kunt selecteren. Het zoeken van een specifieke dag in de weergave per dag werkt op dezelfde manier.

Indien er twee lessen tegelijkertijd in het rooster staan (botsende les), kunt u deze herkennen aan de vierkantjes links onder in de les.

Bij het aanklikken van de cel met de lessen, opent een scherm met daarin de details van beide lessen.

Het bekijken van mededelingen

Naast het bekijken van roosterinformatie, kan de school er ook voor kiezen om u van informatie te voorzien door gebruik te maken van de mededelingsfunctie in de software. Indien er een nieuwe mededeling klaar staat krijgt u in de Zermelo App een melding te zien in de linker bovenhoek. 
 

Klik voor het lezen van de mededeling op het icoontje met de melding. Een menu opent aan de linkerkant. Klik op het medelingsicoontje. Dit is het icoontje met de spreekballonnetjes. Tevens is hier ook een notificatieteken te zien:

Nu bent u in het mededelingsscherm terecht gekomen. Hier ziet u een overzicht van alle mededelingen.  Van elke mededeling ziet u de titel staan:

Om de mededeling te lezen, klikt u op de mededeling:

De mededeling is vervolgens gemarkeerd als gelezen.

Rooster andere gebruikers bekijken 

Let op!

Afhankelijk van de ingestelde rechten door de school kunt u wel/niet de roosters van andere gebruikers bekijken.

Klik voor het bekijken van het rooster van een andere gebruiker op de menuknop aan de linkerkant (te herkennen aan de 3 horizontale streepjes). Een menu opent aan de linkerkant. Klik op het icoontje met het poppetje. Een pop-up venster verschijnt, waarbij u de docentafkorting of het leerlingnummer kunt invoeren om het rooster te bekijken.

Indien u geen rechten heeft om de roosters van anderen te bekijken of u een niet bestaand leerlingnummer/docentafkorting ingevoerd heeft, dan blijft het rooster leeg.

De app onthoudt welk rooster u als laatste heeft opgevraagd en opent dit rooster weer bij het opnieuw starten van de app. Indien u weer uw eigen rooster wilt zien, doorloop dan dezelfde stappen voor het wisselen van een gebruiker en klik vervolgens op de knop Eigen rooster.

Extra informatie voor docenten

Voor u als docent is er nog extra lesinformatie beschikbaar. U kunt zien welke docent uw les heeft vervangen. U klikt hiervoor op de positie waar de oorspronkelijk les stond. Deze zijn te herkennen aan een kader met een stippellijn. Tevens ziet u welke lessen zijn uitgevallen. De uitgevallen lessen zijn rood.