Laptops

Het Pax Christi College zet ICT in als hulpmiddel om het onderwijs verder te verbeteren. Om laptops in te zetten naast de boeken kunnen docenten meer variatie in werkvormen aanbieden. Ook kunnen zij zo meer maatwerk bieden: extra uitdaging of ondersteuning, afhankelijk van de behoefte van de leerling. Bovendien helpt het gebruik van laptops en het op een andere manier uitdagen van de leerlingen bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden.

Aanschaf laptop eerste en tweedejaars leerlingen

De aanschaf van de laptop willen wij voor ouders zo laagdrempelig mogelijk houden. Daarom hebben wij een overeenkomst gesloten met The Rent Company B.V. In deze overeenkomst zijn verschillende huur- en koopmogelijkheden meegenomen, waarbij een bijdrage van de school voor de verzekering, garantie en service is opgenomen (voor uitgebreide informatie zie de link onderaan deze pagina). Mochten de kosten een onoverkomelijk bezwaar vormen, dan, dan kunnen ouders contact opnemen met Stichting Leergeld (Contact met Stichting Leergeld)

Wij raden het ouders af om zelf een laptop aan te schaffen. De laptop die de school aanbiedt heeft namelijk verschillende voordelen, zoals verzekering, ondersteuning en service.

Inrichting van de laptop en technische ondersteuning
Leerlingen die de laptop via school aanschaffen komen in de eerste week van het nieuwe schooljaar met een volledig geïnstalleerde en werkende laptop thuis. De laptop is gekoppeld aan de WiFi op school en de educatieve software is geactiveerd. Daarnaast maken alle leerlingen gebruik van de elektronische leeromgeving "itslearning". In de verschillende vaksites van itslearning wordt het digitaal leermateriaal, dat nog niet is voor-geïstalleerd, voor de leerlingen opengesteld.

Wanneer een leerling (technische) vragen heeft over zijn laptop, of in geval van problemen/schade, kan hij terecht bij de servicedesk, waar eventueel ook leenapparaten beschikbaar zijn.

 

KLIK HIER voor de brief met informatie van Pax.

 

KLIK HIER voor de beschrijving van de notebooks 2019/2020.

 

KLIK HIER voor de informatie- en bestelflyer 2019/2020 van The Rent Company