Overzicht van MR commissies

schooljaar 2019-2020

Commissie PMR (personeelsgeleding van de MR)

Thom Smits
Bram Kraaijvanger
Ilse Adema
Judith Ponsioen
Thomas Harder
Menno Oosterheert
Kim Foks
Riet Claassen
Jeroen van Bon (voorzitter)
 

De commissie PMR vergadert regelmatig over zaken die het personeel (onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel ) aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanvangstijden van teamvergaderingen en het taakurenbeleid.

 

Commissie onderwijs

Ilse Adema
Judith Ponsioen (voorzitter)
Sabine Rossen
Mara van Kol
Isis Vermeulen
Xin van den Heuvel

 

De commissie onderwijs behandelt alle zaken die het onderwijskundige beleid van onze school raken. Als voorbeelden kunnen hier genoemd worden, de invoering van het nieuwe schoolrapport in klas 1 en 2, wijziging van de lessentabel  en de nieuwe overgangsnormen.

 

Commissie financiën

Kim Foks (voorzitter)
Menno Oosterheert
Teun Vleeming


 

De commissie financiën buigt zich over het financiële beleid van de school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de behandeling van de jaarlijkse begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

 

Commissie verkiezingen

Ilse Adema
Jeroen van Bon
Menno Oosterheert 

De commissie verkiezingen houdt toezicht op het aan- en aftreden van MR leden en organiseert verkiezingen indien er meerdere kandidaten zijn voor een vacature. De commissie handelt volgens de procedure die in het MR reglement staat beschreven.

 

(P)GMR

Thom Smits
Menno Oosterheert


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR) is van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. In deze raad worden zaken besproken die niet alleen het Pax Christi College, maar ook de andere scholen van de Alliantie aangaan.