Begeleiding

Het Pax Christi College streeft ernaar een groot aantal leerlingen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden. Daarnaast stelt het Pax Christi College zich ten doel ervoor te zorgen dat leerlingen zich op school veilig voelen door hen voldoende aandacht en hulp te bieden. Een veilige omgeving is een voorwaarde voor leren en presteren.

De leerlingen staan er niet alleen voor. Veel medewerkers van de school zijn bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Zij ondersteunen de leerlingen als het gaat om studieproblematiek en bij persoonlijke problemen.

Bij deze begeleiding is een goede communicatie tussen school en ouders van groot belang. In het zorgplan vindt u meer informatie.