Wat is Passend Onderwijs (PaO)

 

De wet Passend Onderwijs gaat in op 1 augustus 2014. Vanaf dat moment krijgen scholen zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, eventueel  met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school in de regio of in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ouders worden hierbij nauw betrokken.

 

Via deze link: www.samenwerkingsverbandvo.nl, krijgt u nog meer informatie over Passend Onderwijs.