Ons toetsbeleid

Met het formuleren van toetsbeleid worden minstens de volgende doelen nagestreefd. Op de eerste plaats wordt duidelijkheid verstrekt over kwaliteitseisen, definities, regelingen en procedures. Verder wordt de deskundigheid van de medewerkers met betrekking tot toetsing bevorderd en bewaakt. Ook afstemming en samenwerking worden bevorderd. Bovendien maakt het toetsbeleid externe verantwoording veel beter mogelijk; het biedt daarvoor een kader en maakt zelf deel uit van die verantwoording.