ALCOHOLBELEID

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht. Volgens deze nieuwe wet mogen jeugdigen onder de 18 jaar geen alcohol (dus ook geen wijn en bier) meer kopen in winkels, slijterijen en horecagelegenheden. Ook wordt het in bezit hebben van alcohol op straat strafbaar. Deze nieuwe wet heeft geleid tot een aangepast alcoholbeleid van de school. Aangezien bijna alle leerlingen van het Pax Christi College jonger zijn dan 18 jaar zijn vanaf 1 januari 2014 schoolfeesten, informatieavonden, diploma-uitreikingen en andere bijeenkomsten alcoholvrij voor alle deelnemers.