(Nieuwe)Docenten

Docenten die starten op het Pax Christi College kunnen rekenen op goede begeleiding. Een coach kijkt twee lessen mee en inventariseert samen met de docent eventuele ontwikkelpunten. In overleg met de afdelingsleider kan een uitgebreider coachingstraject opgesteld worden. Verder bestaat de mogelijkheid aan te sluiten bij een intervisiegroep bestaande uit nieuwe docenten en laatstejaars studenten. De nieuwe docent krijgt ook begeleiding vanuit de vaksectie zodat hij/zij snel wegwijs wordt op het Pax Christi College.

Ook zittende docenten kunnen rekenen op coaching om zich verder te ontwikkelen of bij het aangaan van nieuwe uitdagingen. Zij kunnen tevens een beroep doen op ondersteuning bij praktijkonderzoek. Docenten die een masterprogramma volgen worden sowieso door de onderzoeksgroep begeleid.

Verder is er de mogelijkheid opgeleid te worden tot schoolpracticumdocent zodat de docent zelf studenten kan gaan begeleiden.