Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Op het Pax Christi College lopen studenten rond die in verschillende fases van hun opleiding zitten. Tijdens werkplekleren 1 observeren ze docenten en klassen en geven ze hun eerste (deel)lessen. Ze zijn op zoek naar het antwoord op de vraag: kan en wil ik leraar worden?. Tijdens werkplekleren 2 worden routines opgebouwd. Er is aandacht voor pedagogiek en didactiek. Studenten kiezen samen met hun begeleider leerwerktaken die aansluiten op hun leerdoelen en werken hier intensief aan. Het belangrijkste onderdeel hiervan is het geven van lessen(series). Voordat ze in het laatste studiejaar starten met werkplekleren 3 kunnen ze antwoord geven op de vraag: “Hoe wil ik mijn leraarschap invullen?”. Tijdens werkplekleren 3 dragen de studenten de verantwoordelijkheid voor hun eigen klassen, uiteraard in nauw contact met de begeleiders. Tijdens deze laatste stage voeren de studenten hun afstudeeronderzoek uit wat in het teken staat van de verbetering van hun eigen onderwijs en dat van het Pax Christi College. Tijdens intervisiebijeenkomsten inspireren de studenten in opleiding elkaar. 

Studenten die de opleiding volgen tot docent lichamelijke opvoeding of beeldende vorming volgen een iets anders maar vergelijkbaar traject.

Naast de reguliere studenten bezoeken ook minorstudenten onze school. Dit zijn studenten van een niet-lerarenopleiding die zich willen oriënteren op het docentschap (minor docent worden)  of studenten die zich binnen de lerarenopleiding in een bepaalde richting willen specialiseren (minor vmbo groepsdocent, minor special needs of minor onderwijskundig leiderschap).

Informatie over de lerarenopleidingen van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is te vinden via www.han.nl. Specifieke informatie over de stages is te verkrijgen via Bureau Extern, het stagebureau.