Overige instituten

Het Pax Christi College werkt als opleidingsschool intensief samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Radboud Docenten Academie. Studenten van andere instellingen bieden we geen stageplaatsen aan.

Nieuwe docenten die hun opleiding nog moeten afmaken worden uiteraard goed begeleid, ongeacht het instituut waar ze hun opleiding willen afronden (zie (Nieuwe) Docenten).

Het Pax Christi College staat verder open voor samenwerking met andere instituten op het gebied van onderzoek.