Radboud Docenten Academie

De Radboud Docenten Academie is onderdeel van de Radboud Universiteit. Studenten die de Educatieve master volgen hebben al een masterstudie afgerond en worden opgeleid tot eerstegraads bevoegde docenten. Het eerste half jaar geven zij lessen terwijl hun schoolpracticumdocent achterin de klas zit. Zij ontwikkelen zich tijdens deze begeleide stage in drie rollen: de vakdidactisch specialist, de pedagoog en de professional. Langzaam wordt de begeleiding afgebouwd en tijdens het tweede half jaar krijgen zij de verantwoordelijkheid over hun eigen klassen. Er blijft echter intensief contact met de begeleiders en medestudenten, onder andere tijdens intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze zelfstandige stage voeren de studenten ook hun praktijkonderzoek uit wat in het teken staat van de verbetering van hun eigen onderwijs en dat van het Pax Christi College.

Studenten van de Educatieve minor, krijgen wanneer zij de minor afronden, een beperkte tweedegraads bevoegdheid. Zij volgen de minor als onderdeel van hun bachelor opleiding. In een half jaar focussen ook zij zich op de bovenstaande drie rollen. Omdat de stage relatief kort is, delen zij de verantwoordelijkheid over hun klassen tot het einde van de stage met hun schoolpracticumdocent.

Informatie over de lerarenopleidingen van de Radboud Docenten Academie is te vinden via www.ru.nl/docentenacademie .