Boeken 

De schoolboeken zijn gratis. Boeken blijven wel eigendom van het Servicebureau Boeken Alliantie (SBA). Mochten boeken schade hebben opgelopen tijdens het gebruik dan worden hiervoor door het SBA kosten in rekening gebracht.

Om de inkoop en distributie zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen, heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal, waartoe ook het Pax Christi College bestuurlijk behoort, het Service bureau Boeken Alliantie (SBA), opgericht. Dit bureau regelt voor alle aangesloten scholen de organisatie rondom de schoolboeken.

Leerlingen hoeven geen boeken te bestellen. Deze worden automatisch geleverd op de laatste dag van de zomervakantie op de locatie waar hij/zij het komende schooljaar lessen volgt.

Hier treft u hier de regeling lesmaterialen aan. Het Pax Christi College gaat ervan uit dat ouders en leerlingen kennis hebben genomen van de overeenkomsten.

 

 

Vragen m.b.t. het schoolboekenpakket........

Waar kan ik terecht....?

 

Voor vragen over de inhoud van het boekenpakket maakt u gebruik van het terugmeldingsformulier van het SBA https://www.alliantievo.nl/over-ons/schoolboeken/terugmeldformulier, (onderaan de pagina).