Dyslexie

Als er in de loop van het schooljaar vermoedens zijn van dyslexie dan zal de remedial teacher van de afdeling de leerling een aantal testen afnemen. Mochten de testen de vermoedens bevestigen dan krijgen de ouders het advies om hun kind verder te laten onderzoeken bij een erkend bureau van orthopedagogen. Het onderzoeksverslag van een erkende orthopedagoog (dyslexieverklaring) dient als leidraad voor de faciliteiten waar de leerling gedurende zijn schoolloopbaan recht op heeft. De compenserende en dispenserende maatregelen die de school de dyslectische leerlingen toekent, gelden niet vanzelfsprekend voor het examen.

In het dyslexieboekje staat het dyslexiebeleid van het Pax Christi College beschreven. Op de website van Zorgwijzer vindt u een uitgebreid kennisdossier met informatie over hulp en zorg b]ij dyslexie.