Auditieve ondersteuning

 

Dyslectische leerlingen hebben recht op gratis gesproken boeken (auditieve ondersteuning). Aan het begin van het schooljaar krijgen de dyslectische leerlingen van leerjaar 1 een brief mee, waarin de vraag voorgelegd wordt of zij gebruik willen maken van deze service.

Dyslectische leerlingen in de andere leerjaren kunnen via de remedial teacher van de afdeling auditieve ondersteuning (gesproken boeken) aanvragen.