Ontruimingsoefening Pax vmbo

 

 

Op dinsdag 30 januari vond op het Pax vmbo een aangekondigde ontruimingsoefening plaats. Volgens afspraak binnen de ARBO commissie van de school houdt de BHV ploeg elk schooljaar twee oefeningen. De eerste oefening wordt van tevoren aangekondigd en later in het schooljaar vindt er nog een oefening plaats die voor alle leerlingen en medewerkers geheim is.

Bij de oefening van 30 januari is gebleken dat de BHV ploeg goed op de hoogte was van het geen er moest gebeuren. Nadat het alarm afging waren alle bedrijfshulpverleners binnen een minuut bij het crisiscentrum van deze locatie (receptie)en kon de ontruiming van het gebouw direct in gang worden gezet. Alle leerlingen die les hadden op de C en D vleugel moesten via de aangewezen nooduitgangen de school verlaten. De overige leerlingen konden gewoon in het lokaal blijven. Het gebouw is namelijk zodanig gecompartimenteerd dat een totale ontruiming bijna nooit noodzakelijk is. Op een paar docenten na die niet konden wachten op de instructies van onze BHVers en daardoor een andere vluchtweg namen, stond toch iedereen binnen 10 minuten op onze verzamelplaats. Jammer genoeg niet allemaal op het aangewezen grasveld wat wel zo had moeten zijn. Dit om het overige verkeer niet onnodig te belemmeren.

Inmiddels hebben alle medewerkers van het Pax vmbo een vragenlijst ontvangen waarop zij op of aanmerkingen kunnen noteren. Met deze informatie kan de BHV organisatie ervoor zorgen dat de oefening een volgend keer nog beter kan verlopen. Oefening baart immers kunst.

Dit alles uiteraard in het belang van de veiligheid van iedereen.

André van Tiem, hoofd BHV