Cambridge English

Veel van onze leerlingen komen later te studeren en te werken op plaatsen waar Engels de voertaal is. Vaak komen zij erachter tijdens buitenlandse stages of tijdens studies, zowel in het buitenland als op Nederlandse universiteiten, dat een gemiddelde kennis van het Engels niet toereikend is. Colleges worden vaak gegeven in het Engels en ook scripties en proefschriften moeten steeds vaker in het Engels worden aangeleverd. Om mee te kunnen met deze steeds sterker wordende internationalisering is meer nodig. Om aan die vraag naar een hoger niveau van Engels te voldoen biedt het Pax Christi College het vak Cambridge Engels aan.

Organisatie

De universiteit van Cambridge heeft een leerlijn en examens Engelse taalvaardigheid ontwikkeld, die internationaal gelden als standaard. De bijbehorende diploma’s worden Cam­bridge Certificates genoemd. De twee bekendste diploma’s zijn het zogenaamde First Certificate in English (voorheen FCE) en het Certificate in Advanced English (voorheen CAE). Het niveau van deze examens overstijgt het niveau van het reguliere Engels op VWO en zal daarmee een waardevolle aanvulling zijn op het VWO diploma.

Cambridge English is een keuzevak en kan vanaf de derde klas VWO worden gekozen. Voor deelname aan het vak Cambridge English geldt dat de leerling in leerjaar VWO-2 op rapport 2 een resultaat moet hebben behaald van een 7,5 (of hoger) voor het vak Engels.

Cambridge Engels is uitgebreider en zoekt meer verdieping dan het reguliere Engels. Er is extra aandacht voor schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid (er wordt geen Nederlands gesproken) en specifieke examentraining met het oog op de af te leggen examens in klas vier (First) en vijf (Advanced). Het Pax Christi College maakt gebruik van door Cambridge University aanbevolen methodes. Ook een studiereis naar Londen en Cambridge is onderdeel van het lesprogramma.

Examens

In de vierde klas en in de vijfde klas worden examens afgelegd. De examens worden, namens de universiteit van Cambridge, afgenomen door de British Council. De universiteit verzorgt de correctie en cijferbepaling van de examens en verstrekt de bijbehorende certificaten. Op het Pax Christi College kunnen de examens afgelegd worden voor het ‘First Certificate of English’ (in de vierde klas) en het Cambridge Advanced Exam (in de vijfde klas). Zes weken na het afleggen van de examens publiceert de Universiteit van Cambridge de uitslag van de examens. De examengelden dienen door de ouders en leerlingen zelf te worden betaald.