Overgangsnormen

 

 

De overgangsnormen voor de onderbouw (klas 1 t/m 3) komen zo spoedig mogelijk op de site.   

De overgangsnormen voor de leerjaren 4 havo/atheneum/gymnasium en 5 atheneum/gymnasium zijn te vinden in het examenreglement.