Overgangsnormen

 

De bevorderingsnormen voor de onderbouw (klas 1 t/m 3) kunt u openen d.m.v. deze link: OVERGANGSNORMEN.

 

De procedure van 5 havo naar 5 vwo kunt u openen d.m.v. deze link:
OPSTROOM H5 - V5

 

De overgangsnormen voor de leerjaren 4 havo/vwo en 5 vwo zijn te vinden in het examenreglement.