Ziekmelden

Leerlingen die een dag of een gedeelte van de dag moeten verzuimen, dienen een formulier “Verlofaanvraag” in te leveren bij de leerlingcoördinator. Ziekte van de leerling dient door de ouders vóór 10.00 uur bij de locatie waar de leerling is ingeschreven gemeld te worden.  Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de ouders/verzorgers bezien hoe het onderwijs aan de leerling, rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan worden. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” van de onderwijsbegeleidingsdienst.