Onze manieren

Graag willen we een positief klimaat scheppen, waarin iedereen zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. We gaan met respect met elkaar om en we doen alles om ervoor te zorgen dat leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. PBS betekent niet dat alles mag en dat er geen regels zijn. PBS betekent wel dat je als school duidelijk bent in wat je van elkaar verwacht (zie  hieronder). We willen graag dat de schooldag voor iedereen een prettige dag is. Een dag waarop je veel leert, en waar je in een prettige sfeer met elkaar omgaat.

Om de schooldag soepel te laten verlopen regelen mw.J. Kramer en mw. C.Coenders alle leerlingzaken.

 

Wat verwachten we van onze leerlingen?

 

Pesten

Natuurlijk vinden wij dat (digitaal) pesten echt niet kan. We hebben een pestprotocol en we doen er alles aan om leerlingen duidelijk te maken welke gevolgen pestgedrag kan hebben In de mentorles wordt aandacht aan pesten besteed en natuurlijk kun je altijd met je mentor praten als je gepest wordt of als je weet dat iemand anders gepest wordt.

Begin van de dag

Je komt binnen via de leerlingeningang. Pas na het belsignaal ga je naar je leslokaal.

Kleding

Je bergt je jas op in je kluisje. Als het regent staan er kapstokken klaar. Petten en mutsen en jassen mogen niet gedragen worden in de school. Alleen om religieuze redenen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Tijdens de praktijklessen draag je de beroepskleding.

Te laat

Als je te laat bent dan meld je je bij de conciërge. Dit doe je ook als je terugkomt van b.v. de orhto. Bij de derde keer te laat, kom je de dag erna een uur eerder op school.

Pauzes / eten en drinken

Tijdens de pauzes blijf je in de aula, de hal of op het schoolplein. Alleen in de pauzeruimtes mag je eten en drinken. Afval gooi je in de afvalbakken.

Rookvrij

Pax is een rookvrije school. Alcohol en drugs zijn ook verboden.

Mobiele telefoon

Je mobiele telefoon lever je aan het begin van de les in bij de docent.

Proefwerk gemist

Heb je een proefwerk gemist dan kun je dit proefwerk in halen op woensdag het 9e lesuur.

Verlof

Verlof vraag je aan door vooraf een geel verlofbriefje in te leveren bij de leerlingcoördinator. Bijzonder verlof kan alleen aangevraagd worden via een brief aan de afdelingsleider.

Ziek

Als je ziek bent en niet naar school kunt komen dan moeten je ouders voordat de lessen beginnen contact opnemen met de school (leerlingcoördinator).

Als je tijdens de schooldag ziek wordt dan mag je pas naar huis, nadat er contact is geweest met thuis.

Uit de les gestuurd

Als je uit de les wordt gestuurd dan ga je je direct melden bij de leerlingcoördinator. Na de tweede lesverwijdering wordt contact opgenomen met thuis.

Lesuitval

Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Je kunt dan op het rooster zien of de les wordt overgenomen. Als de les niet wordt overgenomen, blijf je in de aula van de school. Leerlingen uit de derde en de vierde mogen tijdens een tussenuur van het schoolplein.

 

Heb je nog vragen, stel ze gerust!