Plaatsing

 

Procedure klassenindeling vmbo leerjaar 3 en 4 schooljaar 2021- 2022

  

 • De klassenindeling is gebaseerd op een zo goed mogelijk rooster voor elke leerling
 • De klassenindeling is gekoppeld aan vakkenpakket en clusterlijnen in het rooster
 • Er is een maximum gesteld aan aantal leerlingen in een klas of cluster
 • Verzoek om van klas te veranderen kan tot en met 28 augustus uitsluitend per mail door ouders via de afdelingsleider worden ingediend.
 • Na 28 augustus worden geen verzoeken meer in behandeling genomen.
 • Er is een periode van 2 weken waarin niets verandert aan de indeling van de klassen. ( weken 35 en 36)
 • Verzoeken die gaan over “liever bij een vriendin”, “samen fietsen”, e.d. worden niet in behandeling genomen.
 • Verzoeken die met gedrags-en/of leerproblematiek te maken hebben en op school bekend zijn en bevestigd kunnen worden, worden in behandeling genomen.
 • Tevens wordt er gekeken naar een oplossing als de leerling als enige leerling uit Dreumel, Alphen, Wamel of Maasbommel in een klas geplaatst is.

 

De afdelingsleider kijkt of het een terecht verzoek is en overlegt met de roostermaker.

Uitkomsten:

·    Terecht verzoek en mogelijk. Leerling en ouders krijgen z.s.m. bericht.

·    Terecht verzoek en niet mogelijk. Leerling en ouders krijgen z.s.m. bericht en mentor wordt geïnformeerd.

·    Onterecht verzoek. Bericht uiterlijk in week 35.

·    De uitkomsten worden per mail verstuurd en zijn definitief.

 

Toelichting

 • De aantallen in sommige klassen/clusters zorgen ervoor dat alleen gewisseld kan worden.
 • Een terecht verzoek kan niet worden gehonoreerd:

 - Als de klassenwissel zorgt voor een klas/cluster van meer dan 31 leerlingen.

 - Als de wissel zorgt voor meer tussenuren voor een andere leerling.

 - Als een andere leerling onvrijwillig van klas moet wisselen.

 

De klassenindeling is, ook voor leerlingen die geen verzoek indienen, definitief op 13 sept. 2021.

Deze uitgangspunten gelden ook voor leerjaar 4.

 

Tot slot.

We zouden graag aan alle verzoeken voldoen, maar helaas is dat praktisch niet mogelijk.

In de praktijk zien we dat leerlingen in de bovenbouw prima in staat zijn om weer een plekje te vinden in een nieuwe klas.