Ziekmelden

Ziekte van de leerling dient door de ouders vóór 10.00 uur bij de locatie waar de leerling is ingeschreven, gemeld te worden. Voor leerlingen in de examenklassen geldt uiteraard het examenreglement. Dit betekent dat zij zich bij een toets in elk geval ook vóór aanvang van de toets af  laten melden door hun ouders / verzorgers.

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, wordt samen met de ouders/verzorgers bezien hoe het onderwijs aan de leerling, rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan worden. Hierbij kan eventueel gebruik worden gemaakt van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Leerlingen die een dag of een gedeelte van de dag moeten verzuimen, dienen een briefje mee te nemen van thuis met daarop de datum, het aantal uren en de reden van het verzuim. Dit briefje moet ingeleverd worden bij de leerlingcoördinator. Iedere dag, op wisselende tijden, gaat een conciërge de klassen rond om de namen van de afwezige leerlingen te noteren. Als een leerling zonder berichtgeving afwezig is, wordt contact opgenomen met de ouders.