Begeleiding

Een goede begeleiding van uw kind is belangrijk. Daarom is er voor uw kind een speciale docent, de mentor. Deze mentor is voor de leerling en zijn ouders het eerste aanspreekpunt binnen het Pax Christi College. Hij of zij let erop dat de leerling snel binnen de school zijn plaats heeft gevonden en dat zij zich thuis voelen. Ook in meer algemene zin is de begeleiding van uw kind een belangrijke hoeksteen van het onderwijs op het Pax Christi College. Uiteindelijk doel is dat uw kind een zelfstandig werkende leerling wordt. Daarom is er in het begin van de schoolcarrière in de brugklassen een intensieve begeleiding. Langzamerhand zal de begeleiding afnemen en gaat uw kind een eigen weg zoeken in het schoolleven en het dagelijkse leven.
 
Een veilige omgeving
 
Het leef- en werkklimaat is erg belangrijk voor de prestaties van uw kind. Daarom willen wij uw kind een omgeving aanbieden waar het zich veilig en geborgen kan voelen. Wij willen dit niet alleen bereiken door aandacht te geven aan de veiligheid en de omgeving van het gebouw. We willen dit ook bereiken door aandacht te geven aan de omgang met elkaar. Uitgangspunt hierbij is het onderlinge respect voor elkaar en een positieve grondhouding van iedereen binnen onze school. Mede daarom wordt in leerjaar 1 een pestprotocol opgemaakt. Dit is een verklaring die door alle leerlingen wordt ondertekend en waarin zij verklaren niet aan pesten mee te doen. Dat geeft een veilig gevoel.