Het Pax Christi College is een brede scholengemeenschap en biedt gymnasium -, atheneum-, havo- en vmbo onderwijs aan.
 
 

In welke klas?
Bij toelating en plaatsing in een bepaalde brugklas is het advies van de basisschool bepalend. De scores van het leerlingvolgsysteem worden hierin altijd meegenomen.

 

Groepsgrootte

 

De maximale klassengrootte op het Pax Christi College wordt bepaald door het type leerlingen. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, is er in de regel een hogere bekostiging. Dat geeft dan de ruimte om de klassengrootte laag te houden.

 

Hieronder de getallen die wij voor de klassenindeling hanteren. Deze zijn niet in beton gegoten. Geregeld zijn klassen kleiner dan deze getallen. Als de verdeling over de leerjaren en leerstromen erg ongunstig uitvalt, zijn wij soms genoodzaakt enkele groepen iets groter te maken om ervoor te zorgen dat we niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt.

 

Maximale groepsgrootte Pax Christi College per 1 augustus 2018

 

Vmbo-basis 16 leerlingen
Vmbo-kader 23 leerlingen
Vmbo theorie     26 leerlingen
Havo 30 leerlingen
Vwo 30 leerlingen