vlnr:

Henri Winter, directeur bedrijfsvoering

Maartje Krüse - van Helmond, rector

Els Bakers, locatiedirecteur Pax vmbo en Pax junior

Ellen van der Zanden, locatiedirecteur Pax havo/vwo

 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

 

Graag laten we u met deze schoolgids zien wat het Pax Christi College te bieden heeft en hoe we ons onderwijs organiseren. Alle relevante informatie voor schooljaar 2021- 2022 zetten we in deze gids op een rijtje.

Onze school is volop in beweging. Komend schooljaar ontwikkelen we ons verder in de richting van Ondernemend Leren. Dit betekent dat we onze leerlingen uitdagen om in beweging te komen, actief richting te geven aan hun eigen leerproces. Locaties, leerjaren en vakken werken samen en we maken het leren betekenisvol.We zoeken actief de verbinding met onze omgeving en stimuleren onze leerlingen om zich te ontwikkelen.Want iedere jongere heeft het in zich, de mogelijkheden om te groeien! Ondernemend Leren, dat is onze koers en daar gaan we mee aan de slag!

In schooljaar 2021-2022 zet Pax een aantal extra interventies in binnen ons onderwijsprogramma. Dit heeft alles te maken met corona en de gevolgen die dit de afgelopen tijd heeft gehad voor ons onderwijs.We willen onze leerlingen maximale kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.We bieden daarom voor een aantal leerjaren extra lessen aan, waarbij leerlingen een eigen keuze kunnen maken tussen een aantal vakken, we zetten nog steviger in op het mentoraat en we hebben extra groepen gemaakt om de klassen kleiner te kunnen maken. Kortom, we spannen ons maximaal in om krachtig onderwijs te bieden.

Iedereen die ook afgelopen jaar bij Pax betrokken was, zal in deze gids zien dat we wijzigingen hebben aangebracht in de schoolorganisatie. Ook dit is een resultaat van de ontwikkeling van onze school; we zijn een ondernemende school en dagen onszelf uit om het beste uit onze leerlingen en collega’s te halen. En dat is ook terug te zien in onze organisatie. Pax is dé school van het Land van Maas en Waal, een school waar we trots op zijn.We staan klaar om er een mooi schooljaar van te maken!

Ik wens alle leerlingen een fijn, leerzaam en succesvol schooljaar op het Pax Christi College. Met vriendelijke groet,

Namens de directie,

Maartje Krüse - van Helmond rector