Missie

 

Pax Christi College: paspoort voor de toekomst!


Enerzijds dient de school aan te sluiten bij de talenten die elk kind heeft meegekregen bij de geboorte. Anderzijds is de school een soort tussenstation op weg naar de toekomst. Het Pax Christi College is erop gericht de leerling toegang te geven tot de juiste vervolgopleiding. Het diploma dient van voldoende kwaliteit te zijn en te waarborgen dat de volgende stap naar de toekomst kan worden gemaakt.
Als streekschool zijn wij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het gebied waar we deel van uit maken: het Land van Maas en Waal. Wij sluiten aan bij de mogelijkheden en ontwikkelingen binnen de regio en zullen ons telkens bezinnen het onderwijs zo in te richten dat die aansluiting maximaal is: Pax Christi College: paspoort voor de toekomst


Motto

 

Ontwikkel,onderzoek,onderneem!

Ons motto kent ook drie werkwoorden als onderlegger voor de missie. Er is bewust gekozen voor de gebiedende wijs enkelvoud. Leerlingen gaan aan de slag om succesvol te zijn. Zij kunnen zich bij ons op school ontwikkelen door kennis en vaardigheden te verwerven. Tegen elke leerling willen we zeggen: ontwikkel, onderzoek en onderneem!
 

Ontwikkel

Gebruik de tijd dat je leerling bent van het Pax Christi College zo goed mogelijk. Ontwikkel je talenten. Zorg dat je groeit in kennis en in vaardigheden. Ontwikkel daarbij een gezonde houding ten aanzien van je medemens, het werk en heb respect voor je omgeving.  De combinatie van kennis, vaardigheden en houding noemen we ook wel competentie. Dat betekent dat je in een bepaalde situatie alles in huis hebt om succes te hebben. Pax Christi College: paspoort voor de toekomst.

 

Onderzoek

Vind als wereldburger je weg in een wereld die ook risico‚Äôs kent en leer je te verbinden en verantwoordelijkheid te nemen. 'Onderzoek alles en behoud het goede'.
Vanaf de brugklas wordt leerlingen gevraagd onderzoek te doen. Je krijgt niet alles op een presenteerblaadje aangedragen. Je dient zelfstandig, vaak samen met anderen, aan de slag te gaan om kennis te vergaren en vaardigheden te verwerven.
Pax Christi College: paspoort voor de toekomst.

 

Onderneem

Steeds vaker wordt huiswerk niet aan het einde van de les opgegeven, maar kun je dat zelfstandig doen aan de hand van een studieplanner. Dat stelt je in staat je schoolwerk naar eigen inzicht in te richten.
Ook op andere terreinen is het goed zelf de baas te worden over je agenda. Velen zijn actief op het gebeid van sport, muziek en andere vrijetijdsbestedingen. Sommigen hebben al op jonge leeftijd een actieve rol of geven leiding aan groepen jongeren. Via de maatschappelijke stage snuffelen velen aan de mogelijkheden daarin actief te zijn.
Het is goed om ondernemend te zijn. Je maakt deel uit van de wereld. Stel je daar actief in op. Draag je steentje bij en wees opmerkzaam wanneer er kansen voorbij komen om jouw talenten in te zetten of betrokken te worden in nieuwe ontwikkelingen en activiteiten. Vaak komt dat goed van pas in je verdere ontwikkeling. Je kunt het opvoeren op je CV als je later een baan zoekt. Pax Christi College: paspoort voor de toekomst