Enquêtes

Ieder jaar wordt de tevredenheid van zowel leerlingen als ouders onderzocht.

In november vindt de jaarlijkse brugklastevredenheidsmeting plaats. Met de uitkomsten van deze metingen gaan schoolleiding en docenten aan de slag.

In februari vindt de leerlingtevredenheidsmeting plaats. Deze meting wordt afgenomen in het derde leerjaar. Ook de ouders van deze leerlingen wordt gevraagd mee te werken aan een tevredenheidsonderzoek.

Om de twee jaar vindt er een personeelstevredenheidsmeting plaats.

Tot slot onderzoeken we jaarlijks de tevredenheid van de eindexamenleerlingen. De zogenaamde exitmeting.

Alle informatie die verkregen wordt op deze wijze wordt ingezet voor verbeteracties.