Kosten

 

Ouderbijdrage

Er worden tijdens de schoolloopbaan op het Pax Chrsiti College jaarlijks diverse materialen en diensten aan de leerlingen geleverd. Ouders worden hierover via de brief financiële aspecten uitvoerig geïnformeerd. U vindt deze brief op de website van de school. Het gaat om de volgende kosten:

 

 1. De vrijwillige ouderbijdrage: voor deelname hieraan kunnen ouders vrij kiezen. Wordt ervoor gekozen, dan gaan  ouders een overeenkomst aan met de school waarin zij zich verplichten te betalen en waarin de school zich verplicht te zorgen voor de zaken waarvoor betaald wordt. Uit de bijdrage worden bekostigd:
  • informatievoorziening via digitale schoolkrant, ouderbulletin en schoolgids
  • sportdagen en -sporttoernooien
  • bijdragen voor schoolfeesten, kerstvieringen
  • bijdrage voor introductie en overige activiteiten
  • toneel- en muziekactiviteiten

    
 2. Materialen en diensten waarvoor de keuze van deelname niet vrij is zijn de huur van een kluisje en de sportoriëntatie voor de havo/vwo leerlingen.
   
 3. Excursies. In het jaar vóór het eindexamenjaar krijgen de leerlingen een meerdaagse excursie naar het buitenland aangeboden. In de jaren daarvoor wordt voor de leerlingen ieder jaar een eendaagse excursie in Nederland georganiseerd.
   
 4. Lidmaatschap Oudervereniging

 

Brieven financiële aspecten schooljaar 2021/2022

 

Leerjaar 1

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

 

Facturatie

De facturatie van de schoolkosten loopt via een speciale applicatie: WIS collect.

In oktober ontvangt u een e-mailbericht waarin wordt vermeld dat de factuur met de schoolkosten klaarstaat. Via de toegestuurde link of via het ouderportaal van de website van onze school is het mogelijk in te loggen op uw persoonlijke omgeving binnen WIS collect. Hierin kunt u aangeven van welke diensten van de vrijwillige ouderbijdrage u gebruik wilt maken. Bij de verplicht af te nemen diensten heeft u geen keuzemogelijkheid.

Het verschuldigde bedrag kunt u rechtstreeks overmaken met i-deal. Indien u geen e-mail adres heeft, of als dit niet bekend is bij de school, dan ontvangt u per post de factuur.

 

Reductieregeling

Het Pax Christi College kent een reductieregeling voor ouders die meer dan één kind op onze school hebben. De reductieregeling houdt in dat bij een tweede kind dat bij ons op school komt, 80% van de ouderbijdrage verschuldigd is en bij een derde kind 60%.

Een formulier waarmee gebruik van deze reductieregeling kan worden gemaakt is hier te downloaden. Mensen die niet over internet beschikken, kunnen een papieren versie aanvragen bij de administratie van de school.

Een reductieverzoek moet ieder jaar opnieuw ingediend worden.

 

Sectie - en/of mentoractivteiten

Soms organiseren secties of mentoren extra activiteiten, zoals zwemmen en schaatsen, waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Deze activiteit is nooit verplicht. Als de uitnodiging voor deze activiteit ondertekend is door een directielid, ondersteunt de school de activiteit wel. Ook de vakexcursies die leerlingen in de aanloop tot het eindexamen regelmatig aangeboden krijgen horen hierbij.

 

vmbo leerlingen derde leerjaar

De vmbo leerlingen die vanaf het derde leerjaar een praktijkvak volgen, hebben hiervoor materialen nodig. Deze leerlingen ontvangen aan het einde van het tweede leerjaar een materiaallijst waarop precies staat wat ze nodig hebben, de kosten hiervan en of de materialen via de school of anderszins worden geleverd.