Ondersteuningsteam

 
Soms gaat het even niet vanzelf en heb je wat extra ondersteuning nodig vanuit school. Op Pax werken een aantal mensen die je hierbij kunnen helpen.
 
Cindy van Zandvoort - Enning - ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator speelt een centrale rol in het ondersteuningsteam. Zij coördineert en verbindt de gevraagde ondersteuning met de ondersteuners, dienstverleners en deskundigen intern en extern.
 
Matthijs Aarts - orthopedagoog Pax vmbo en Pax junior
Marieke Esselink - orthopedagoog Pax havolvwo
De orthopedagogen helpen de leerlingen die het nodig hebben met het versterken van het leervermogen. Daarnaast ondersteunen ze ook mentoren en docenten in de begeleiding van deze leerlingen.
 
Jolanda van den Bergh - pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker ondersteunt de meest kwetsbare leerlingen van school door dagelijkse check-in check-out, time-out, herstelgesprekken na lesverwijdering en kortdurende opvang van leerlingen. Zij houdt korte lijntjes met de mentoren en docenten.
 
Arja de Bruijn - schoolmaatschappelijk werker
Als het even niet zo goed gaat met school of er is thuis iets aan de hand en je wilt graag je verhaal kwijt aan iemand die jou wil helpen, dan kun je terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Zij is er vooral om naar jouw verhaal te luisteren, om samen te zoeken naar oplossingen en, als dat nodig is, om jou door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.