GGD team

 

Je gezondheid is belangrijk!
Op onze school werken verschillende specialisten van de GGD. Je kunt hen altijd bellen met vragen over je gezondheid.

Pax vmbo, Pax havo/vwo en Pax junior
Warden Wolfert, jeugdverpleegkundige: w.wolfert@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 51 37 21 36
Anja Meijs, jeugdarts: ameijs@ggdgelderlandzuid.nl 06 - 30 71 35 58
Fieke Wolters, makelaar jeugd: fwolters@ggdgelderlandzuid.nl 06 – 83 26 44 74