Passend Onderwijs

Samen zorgen voor goed onderwijs
Je hebt recht op goed onderwijs. Ook als je meer ondersteuning nodig hebt dan wij je kunnen bieden. Samen met scholen uit de regio zorgen we daarvoor. Met extra begeleiding in onze klassen, op een andere school voor voortgezet onderwijs óf op een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Natuurlijk overleggen we hierover met je ouders.

Het schoolondersteuningsprofiel is te openen via: Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Meer informatie vind je op www.samenwerkingsverbandvo.nl.

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen | Stromenland

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland. De website is www.steunpuntnijmegenstromenland.nl.

Zie ook de brochure.