Schoolverzekering

Natuurlijk is onze school goed verzekerd. We hebben een schoolpakketverzekering, die bestaat uit een ongevallenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en een doorlopende reisverzekering.

Is er iets gebeurd waardoor er een beroep gedaan moet worden op een verzekering? Bijvoorbeeld doordat uw zoon of dochter een ongeluk heeft gehad of veroorzaakt? Dan geldt dat u altijd eerst uw eigen verzekering aan moet spreken. Pas als die geen dekking biedt, kunt u een beroep doen op de verzekering van school. De polisvoorwaarden vindt u hieronder:

Voorwaarden collectieve schoolongevallenverzekering

Algemene voorwaarden doorlopende reis- en annuleringsverzekering