Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum

Pax heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en kiezen, in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, fruit, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes

2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes

3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is fruit-water altijd beschikbaar in de automaten en bieden kannen met fruit-water aan in onze kantine.

Onze ambitie is een gouden kantine:

- Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes

- We bieden minstens groente of fruit aan

- De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

- De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

Pax werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine. Voor het behalen van een Vignet is dit een vereiste. Het beleid laat duidelijk zien hoe de school er ook op lange termijn voor zorgt dat de schoolkantine gezond blijft. Samen met onze cateraar/kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomsten aan de directie.