De klokkenluidersregeling

Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft. Daarvoor is in 2008 de klokkenluidersregeling in het leven geroepen. Ook het voortgezet onderwijs verdient een goede klokkenluidersregeling. In de Code Goed Onderwijsbestuur in het VO is vastgelegd dat de toezichthouder erop toe ziet dat ieder bestuur beschikt voer een klokkenluidersregeling, dat de belangen van de klokkenluider ook daadwerklijk voldoende worden beschermd en dat de regeling gepubliceerd wordt op de website van de organisatie. Deze regeling vormt een belangrijke schakel in het streven van de VO-instellingen om verantwoordeling af te leggen en transparant e zijn in de bedrijfsvoering. De klokkenluidersregeling moet bevorderen dat een potentiele klokkenluider bij missstanden ook daadwerkelijk aan de bel trekt.